บริษัทโกลบอล อะโกร เทรดจำกัด โรงสีข้าวสารตรายอดไข่มุก

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. บริษัทโกลบอล อะโกร เทรดจำกัด โรงสีข้าวสารตรายอดไข่มุก  บริจาคข้าวสาร จำนวน 15 กระสอบ รับมอบโดย นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการฯ ณ บริเวณหน้าหลวงพ่อเพชรจำลอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร