ครอบครัว โลหชิตรานนท์ บริจาคชุด PAPR

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ฯ เป็นตัวแทนครอบครัว โลหชิตรานนท์ บริจาคชุด PAPR จำนวน 2 ชุด รับมอบโดย นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร