ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบ Web Conference

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.3 - 12.30น.นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์ รองฯ ด้านปฐม ได้ร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร