ประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษ

12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร