แพทย์เฉพาะทาง

รู้จักแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ

คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการเปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ รพ.พิจิตร

รู้จักศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ รพ.พิจิตร

รางวัลการรับรองคุณภาพ

1.ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ HA จากสถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และรับรองซ้ำเมื่อปี 2553...

Design by: www.diablodesign.eu